מכרז לאספקה והתקנת מבנים יבילים מסוגים שונים וכן עבודות נלוות בעיר