מכרז למתן שירותי אבטחה בבנייני משרדים באזור תל אביב ובירושלים וניהול משימות אבטחה