דרושים: הזמנה לקבלת הצעות לשירותי ריכוז הדרכה והפעלת תוכניות קיץ