מכרז פומבי מספר 159.2021 לביצוע עבודות הקמה ואחזקה של אמצעי תעבורה אנכית