מכרז 1-2021 לניהול מזנון ושירותי הסעדה במשרדי שע"ם