מכרז בנושא שכירת אולמות עבור אירועים וטקסים של צה"ל