מכרז להקמה, ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בטבריה, בשיטת מיקור חוץ Outsourcing