מכרז פומבי מס' 93-160/21 עם אפשרות להליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי השגחה למטופלים בסיכון במרכז רפואי כרמל