מכרז לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק, מתקני כושר והצללות בשצ"פים בשכונה