מכרז לאספקה והתקנה של צ'ילרים ואחזקה של כל מתקני המיזוג בבניין