מכרז פומבי 28-2021 – למתן שירותי מנהל דיגיטלי | תשובות לשאלות הבהרה – מכרז 28-2021 – מתן שירותי מנהל דיגיטלי