רכז/ת נוער – הכנה לשירות משמעותי לאוכלוסיות ייחודיות