ביצוע בקרה מקיפה במסגרות ובמפעלי חינוך בהם משתתפים ילדים בגילי חינוך קדם יסודי (גני ילדים/צהרונים/מסגרות ומפעילי חינוך לא פורמלי או מפעילי חינוך אחרים)