מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות