מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות בקרה ממוחשבות בתחום התחבורה