מכרז מס' 29/2020 למתן שרותי ייעוץ תכנוני ללשכת התכנון מחוז דרום