קול קורא להגשת הצעות לשידור תכנית בישול יומית לחודש הרמדאן לשנת 2021 עבור מכאן