הפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים תשושי נפש בעיר אשקלון