מכרז לעבודות אספקה והתקנה של שלטים אלקטרוניים בתחנות אוטובוס בעיר