שם המכרז: מכרז פנימי/חיצוני מס' 8/21 דרוש/ה מפקח/ת בנייה ואיכות הסביבה