מכרז פומבי לאספקה, התקנה, התאמה, להדרכה ולהטמעה של שרתי blade 460c תוצרת HPE