מכרז למתן שירותי יעוץ ופיקוח על ביצוע אספקה, התקנה ואחזקה בתחום המחשוב