מכרז לרכישת מערכת ממוחשבת לאגף הביטחון וביצוע התאמות לצרכי המשרד