לבתי הספר היסודיים בעיר דרושים "עוזרי חינוך" - ללא מכרז