מכרז לאספקת שירותי הנה"ח, הכנת דוחות ביצוע תקופתיים ושירותים פיננסיים נוספים