מכרז לאספקת ותחזוקת רכבי כיבוי מדגם "אשד משופר-לוויתן"