מכרז לאספקה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט בקאנטרי