ביצוע עבודות שיפוץ והתאמה במבנה מרפאת "גוטפריד" בהרצליה