מכרז פומבי 08/2021 להשכרת שטחי המסחר במרכז התחבורה העירוני