מכרז פומבי מס' 23/20 להשכרת נכס בשד' יוספטל גיורא 106-108, בעיר בת-ים