מכרז לשירותי אחזקת מזגנים במוסדות החינוך והתרבות ומשרדי העירייה