מכרז - מאגר ספקים לאספקת מוצרי חשמל למוסדות ציבור חינוך ורווחה