מכרז פומבי 24/19 לרכישת מארזי שי לטו בשבט לעובדי משרד ראש הממשלה