מכרז לאספקת תווי שי בכרטיסים אלקטרוניים לעובדי החברה