מתן שירותי אבטחה למרכזים הרפואיים הממשלתיים, למשרד הראשי ולשלוחותי