שכירת זכויותיה של חברת הדואר בנכס ברח' השקמה 1 בסביון