מכרז פומבי מס' בדבר בינוי פנים, ניהול והפעלת מבנה לטובת הציבור, ברחוב וילנסקי 15 בשכונת נווה זמר ברעננה