למתן שירותי הפקה, קידום וביצוע ועידת נדל”ן 2022 בדימונה