מכרז למתן שירותי יעוץ וסיוע בכתיבת מכרזים וליווי הליכים מכרזיים