מכרז לייצור אספקה והתקנת ריהוט ונגרות בייצור מיוחד לאוניברסיטה הפתוחה