מכרז לייצור, אספקה ותחזוקה של נגררים ללכידת כלבים וחומר