מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מס’ 15/2021 – מזכיר/ה למחלקה לקידום ורישוי עסקים