מכרז להפעלת מזנון חלבי בקרית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה