מכרז פומבי מס' 20/2021 - אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבלים