מכרז מספר 03/21- לקבלת שירותי העלאת מדבקות על שלטי בילבורדים עבור תחום שלטי חוצות