מתן שירותי תחזוקה: מבנים, מערכות מיזוג אוויר, ניקיון, הדברה וגינון בבנייני המשרדים של מרכז הדרכה שיין בפתח תקו