קול קורא לקבלת היתר זמני להפעלת מערך קורקינטים חשמליים, ללא תחנות עגינה