מכרז למתן שירותי תחזוקה ופיתוח של מערכת מעקב ובקרה