אספקת סולר תחבורה להסקה ולתחזוקה שוטפת של מכלי הסולר באוניברסיטת חיפה