מכרז לרכישת ערכות הפעלה ומשחקים לתלמידים בבתי ספר וגנים